E Mërkurë, 11 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje