E Martë, 10 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje