E Martë, 12 Qershor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje