E Mërkurë, 05 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje