E Mërkurë, 26 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje