E Martë, 25 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje