E Mërkurë, 19 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje