E Martë, 18 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje