E Mërkurë, 12 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje