E Martë, 11 Dhjetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje