E Mërkurë, 07 Nëntor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje