E Mërkurë, 07 Shtator 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje