E Martë, 27 Shtator 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje