E Martë, 20 Shtator 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje