E Mërkurë, 14 Shtator 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje