E Martë, 13 Shtator 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje