E Mërkurë, 05 Janar 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje