E Mërkurë, 19 Janar 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje