E Mërkurë, 12 Janar 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje