E Mërkurë, 03 Nëntor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje