E Mërkurë, 24 Nëntor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje