E Mërkurë, 17 Nëntor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje