E Mërkurë, 10 Nëntor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje