E Mërkurë, 14 Tetor 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje