E Mërkurë, 09 Korrik 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje