E Mërkurë, 30 Korrik 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje