E Mërkurë, 23 Korrik 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje