E Mërkurë, 16 Korrik 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje