E Mërkurë, 20 Shkurt 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje