E Mërkurë, 13 Shkurt 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje