E Mërkurë, 29 Gusht 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje