E Mërkurë, 22 Gusht 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje