E Mërkurë, 15 Gusht 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje