E Mërkurë, 01 Gusht 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje