E Mërkurë, 06 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje