E Shtunë, 30 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje