E Mërkurë, 27 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje