E Martë, 26 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje