E Dielë, 24 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje