E Shtunë, 23 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje