E Mërkurë, 20 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje