E Martë, 19 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje