E Dielë, 17 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje