E Shtunë, 16 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje