E Mërkurë, 13 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje