E Martë, 12 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje