E Dielë, 10 Qershor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje