Pres konferencë për thirrjen publike për projektet e financuara nga Programi ndërkufitar IPA II ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë Veriore për periudhën 2014-2020
Hits : 331

Ju ftojmë të ndiqni pres konferencën në të cilën Ministri i vetëqeverisjes lokale Suhejl Fazliu do të informojë për Thirrjen publike për projektet e financuara nga Programi ndërkufitar IPA II ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së  Maqedonisë Veriore për periudhën 2014-2020.

Pres konferenca do të mbahet nesër, 30 mars 2019, në ora 11:00 në Qendrën mediale të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore.

Lokacioni:  Qendra mediale e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore