Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Suhејl Fazliu, me ftesë të homologut të tij bullgar, ministri Nikolaj Nankow, nesër në Sofje
Hits : 815

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Suhејl Fazliu, me ftesë të homologut të tij bullgar, Ministri i Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike Nikollaj Nankov, do të qëndrojë nesër në Sofje.

Në takimin e punës, dy ministrat do të diskutojnë format për thellimin e bashkëpunimit midis dy ministrive dhe grupi i punës do të punojë për të përcaktuar përmbajtjen e Memorandumit të Bashkëpunimit që do të nënshkruhet në Shkup.

 

Lokacioni:  Sofje, R. e Bullgarisë