Печати

Документи (pdf):

 - Соопштение

 - Прелиминарна проценка и сожс на програмата за прекугранична соработка ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020

 - Прелиминарна проценка и сожс на програмата за прекугранична соработка ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 - Нетехничко резиме

 - Програма за ПГС ИПА Република Бугарија - Република Македонија 2014-2020 - Финална верзија